Zakládání a údržba zahrad

Udržovaná zeleň a upravený pozemek je vizitkou každého jednotlivce či firmy. Zabezpečíme kopletní péči, výsadbu i odplevelení květinových záhonů, zakládání trávníků, sekání trávníku, prořezávku i kácení stromů a keřů, štěpkování, frézování pařezů. Zajistíme také terénní úpravy a zemní práce. Projektová část je zajišťována externí spoluprací s renomovanými zahradními architekty, kteří zpracují celý projekt včetně návrhu sortimentu rostlin a použitých materiálů.

U již zrealizovaných projektů zajišťujeme profesionální celoroční údržbu zeleně. Neměli bychom zapomínat, že každá zahrada je živý prvek, který se neustále dynamicky vyvíjí a roste a je potřeba o ni neustále pečovat.