Air spade - pneumatický rýč

Air spade - převratná technologie pro zdraví kořenových soustav stromů.

Dříve nebylo takřka proveditelné v blízkosti stromu provést výkop nebo zkontrolovat kořeny bez poškození pletiv. Problémy s kořeny, které nejsou na pohled viditelné a snadno identifikovatelné, vedou často k selhání celého stromu.

Díky technologii Air spade (nazývaná též pneumatický rýč) můžeme velice přesně a rychle hloubit proudem velkého množství stlačeného vzduchu zeminu, aniž bychom poškodili kořenovou soustavu nebo borku stromu. To nám dává mnoho příležitostí k bezpečné údržbě, průzkumu a pracem v oblasti kořenového systému stromu bez rozsáhlých poškození.

Proč Air spade a co všechno umí?

  • Lokalizace kořenového systému stromu bez poškození pletiv za účelem ochrany při křížení s výkopy stavby nebo s podzemním vedením,
  • okamžitá vizuální kontrola kořenů rizikových jedinců a volba následných opatření (skryté defekty, rozsah rozkladu - škrtící kořeny apod.),
  • zlepšení stanovištních podmínek provzdušněním (a odstraněním zhutnění v jednom kroku), případně výměnou substrátu,
  • posouzení stromu se špatnou vitalitou,
  • lokalizace poškozeného kořenového systému po stavební činnosti a návrh opatření,
  • odstranění zeminy u hluboko zasazených nebo zasypaných stromů bez poškození,
  • přesazení stromů,
  • kontrola struktury kořenů před výstupem do koruny u rizikových stromů.

Pro více informací můžete navštívit web airspade.com.