Ochrana stromů na staveništi

Zabezpečujeme pro stavební společnosti a investory ochranu stromů na staveništích, zejména ochranu kořenového prostoru, ochranu báze kmenů, vyvázání větví, tvorby tepelných clon, péči v průběhu stavby a následnou péči po dokončení stavby.

Spolupráce s projektanty na vytyčení staveb v kořenovém prostoru stromů.

S dodavateli stavebních prací spolupráce na odkrytí a zajištění ochrany kořenového systému v místech křížení se stavbou. Na požádání odborný dozor na stavbách ve smyslu normy ČSN 80 9061.