Výsadba

Provádíme výsadby stromů v souladu ze standardem SPPK A02 001 - Výsadba stromů.

Zajišťujeme komplexní péči od dodání rostlinného materiálu až po následnou povýsadbovou péči. Při volbě taxonu zohledňujeme např. ztížené městské podmínky, používáme strukturálních substrátů, protikořenových bariér, zavlažovacích kořenových sond a podzemních kotvících systémů.

Celý proces výsadby je ucelená, systematická snaha o úspěšné ujmutí a dlouhodobé udržení dřeviny na stanovišti. Prvním zásahem, prováděným po vysazení nového jedince, je provedení komparativního (srovnávacího) řezu, který se řídí standardem SPPK A02 002Řez stromů. Jeho cílem je dosáhnout rovnováhy mezi kořenovým systémem a asimilačním aparátem.